وی ادامه داد: اردن حداقل می‌توانست سکوت کند یا حتی می‌توانست از دفاع مشروع ایران مقابل رژیم صهیونیستی حمایت کند، اما با کمال تعجب و تأسف با رژیم صهیونیستی همراهی کرد که می‌توان گفت این کار را تحت تأثیر آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داد.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگرچه اقدام اردن علیه ایران مؤثر نبود اما نفس این اقدام بسیار مهم است؛ اردن با همراهی با رژیم صهیونیستی اشتباهی استراتژیک انجام داد.

حیدری گفت: البته بازخورد این اقدام حکومت اردن در میان مردم این کشور مشخص شد و مردم اردن همراهی این کشور با رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کردند؛ حتی کشورهایی نظیر لبنان، سوریه و عراق هم اقدام اردن در همراهی با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

همراهی اردن با رژیم صهیونیستی «اشتباه استراتژیک» بود

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اردن برای خوشایند رژیم صهیونیستی و آمریکا این کار را انجام داد؛ در واقع می‌توان گفت که حاکمیت اردن بیشتر برای حفظ خودش و نه برای مردمش، با رژیم صهیونیستی همراهی کرد.

حیدری در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران یک تنه نقش جهان اسلام را مقابل رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند؛ در حالی که کل کشورهای مسلمان باید نقش خود برای حمایت از فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی را به خوبی انجام دهند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار است که کشورهای جهان اسلام همراه مردم فلسطین باشند چراکه رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر جرم، جنایت و آدم‌کُشی زیادی در غزه داشته است و اگر اسرائیل گستاخ است و به خودش اجازه می‌دهد که به عملیات خود علیه غزه ادامه دهد، به این علت است که همه کشورهای اسلامی مقابل آن ایستادگی نکرده‌اند.

حیدری گفت: کشورهای اسلامی باید از بی توجهی و سکوت نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارند و اقدام آن‌ها در حمایت از فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی نباید فقط در حد شعار باشد و باید در عمل هم در مقابل این رژیم بایستند.