فرهیختگان هزینه‌های عملیات انتقامی ایران را حدودی تخمین زده که نتایج جالبی داشته است.

ایران تعداد تسلیحات پرتاب‌شده را در ابهام گذاشته و از این رو آماری به نقل از تهران وجود ندارد. اما اگر آمار فرضی و غیرقابل استناد ارتش رژیم قرار گیرد، نتایج جالبی بدست می‌آید که می‌توانید در این اینفو ببینید:

حمله ایران به اسرائیل چقدر خرج داشت؟

منبع: افکار نیوز