دوشنبه | ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۲:۰۲
ابراهیم رئیسی و همراهان

توئیت معاون رئیسی با هشتگ «سیدالهشدای خدمت»

معاون رئیسی با انتشار توئیتی از شهادت رئیس دولت سیزدهم خبر داد.
هلی کوپتر

دریافت سیگنالی ‌از بالگرد ‌و ‌تلفن همراه یکی از خدمه

فرمانده سپاه آذربایجان شرقی از شناسایی محل دقیق سانحه بالگرد خبر داد.
محسن منصوری

منصوری از صحبت با دو نفر از سرنشینان داخل هلی‌کوپتر خبر داد

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با دو نفر از سرنشینان داخل هلی‌کوپتر صحبت کردیم.
سازمان ملل

۱۴۳ رای مثبت برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل

 ۱۴۳ کشور عضو سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل رای مثبت داده بودند.